Nyt fra bestyrelsen - august 2013

YouSee har hævet deres priser

Priserne på tv-pakkerne er steget, hvilket der beklageligvis ikke er blevet informeret om forud. Dette skyldes en misforståelse mellem YouSee og ejerforeningen, hvor vi fortsat er af den opfattelse, at YouSee har pligt til at varsle prisstigninger over for deres kunder - og det er jo den enkelte beboer, der er kunde hos YouSee, ikke foreningen som sådan. Men under alle omstændigheder vil vi gerne fra bestyrelsens side beklage, at I ikke er informeret.

Udskiftning af stigstrenge
Der er løbende foretaget udskiftning af foreningens stigstrenge, da disse er af ældre dato og derfor en prioritet at få gjort noget ved. Ud over det allerede udførte arbejde, vil der i år blive skiftet køkkenstigstrenge i opgangene 29, 31, 4, 6 og 8 samt badstigstreng i nummer 6.

Ejerne underrettes per brev i god tid forud for arbejdet, der udføres af MIH VVS, ligesom der kommer opslag i de berørte opgange. Man kan læse mere om udskiftning af stigstrenge på ejerforeningens hjemmeside under beboerhåndbog.

Kældertrapper
Der pågår pt renovering af kældertrapperne i den lille gård. Murerne er færdige med deres del af arbejdet, men værnene er endnu ikke klar. De er dog lovet leveret og monteret i løbet af næste uge (35), hvorefter projektet er afsluttet.
 
Facadeløft
Vi har taget hul på projektet med facadeløft af bygningen omkring de erhvervslejemål, der er i foreningen. Vi har indledt et samarbejde med en arkitekt, der i første omgang skal afdække lokalplanen og kommunens regler på området (begge foreningens bygninger er erklæret bevaringsværdige, da byggestilen er meget karakteristisk for sin tid, og vi er derfor underlagt særlige regler) samt udarbejde et skitseforslag.

Derudover har vi holdt møde med indehaverne af forretningerne for at fortælle om projektet og afstemme forventninger og ønsker. Vi informerer nærmere, når vi er længere i projektet og har et konkret skitseforslag klar.
 
Telefontid til vicevært Leo
For at undgå alt for mange afbrydelser i viceværtopgaverne, har vi i dialog med Leo valgt at ændre hans telefontid til kl. 10-12 mandag til fredag. Ringer man uden for dette tidsrum, kan man lægge en besked med et telefonnummer - og man vil så blive ringet op så snart det passer ind med de øvrige opgaver.