Nyt fra bestyrelsen - December 2013

Ændringer i bestyrelsen

Siden seneste generalforsamling er to bestyrelsesmedlemmer fraflyttet ejerforeningen (om end de hver især fortsat ejer en lejlighed her). Ifølge vedtægterne er man ikke valgbar til bestyrelsen, når man ikke bor i ejerforeningen - hvilket vi i første omgang forstod således, at man ikke længere kunne vælges til bestyrelsen. Vi er imidlertid blevet gjort opmærksomme på, at man som 'ikke valgbar' heller ikke kan fuldføre perioden man er valgt for. Det betyder, at Mikkel er trådt tilbage som bestyrelsesmedlem og Tania som bestyrelsesformand; begge vil dog løse udvalgte opgaver for bestyrelsen frem til næste generalforsamling, da der pt. ikke er nogen suppleanter. Søren indtræder som konstitueret formand frem til næste generalforsamling, hvor der vil være indtil flere ledige bestyrelsesposter. Overvej derfor gerne allerede nu, om en bestyrelsespost kunne være noget for dig. Og tag endelig kontakt til os, hvis du vil høre mere om, hvad en bestyrelsespost her i ejerforeningen indebærer i praksis.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Tania og Mikkel for deres arbejde - og ikke mindst for at de har valgt at fortsætte med deres opgaver.

Polering af trapperne
Alle trappeopgangene er nu behandlede med polish, og vi synes at resultatet er blevet virkelig flot. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for den store fleksibilitet, I udviste i forbindelse med arbejdet.

Facadeløft
Vi har arbejdet videre med projektet om et facadeløft af de erhvervsmål, der er beliggende i ejerforeningen. Der bliver ikke tale om drastiske ændringer, men om et mere ensartet og vedligeholdt udseende med færre reklamer. Status er, at vi nu har udvalgt det skitseforslag, som vi ønsker at gå videre med, ligesom vi har lavet de nødvendige aftaler med de erhvervsdrivende. Derudover er der indhentet tilbud på udførelsen, der (af hensyn til murerarbejdet) vil finde sted efter vinteren.

Entredøre
Vi har tidligere informeret om, hvilke krav der gælder ved udskiftning af entredøre for at bevare et ensartet udtryk. Vi har imidlertid ikke været opmærksomme på, at det ved udskiftningen er nødvendigt også at skifte dørtrinnet ind til lejligheden. Her gælder det, at det skal udføres i bøgetræ. Se de samlede retningslinjer for udskiftning af entredør på ejerforeningens hjemmeside, hvis du overvejer at skifte.

YouSee - prisstigninger fra januar
Som allerede meddelt (per brev til ejerne) har YouSee varslet stigninger til følgende priser: Grundpakken 110,92 kr., Mellempakken 297,26 kr. og Fuldpakken 386,83 kr. Der er desuden en mindre ændring i kanalsammensætningen - se hjemmesiden eller yousee.dk/tv2014 for detaljer.

Glædelig jul og godt nytår
Nu hvor det bliver ferietid, og mange lejligheder står tomme, så husk at være ekstra påpasselige med, hvem du lukker ind i opgangene. Er du selv bortrejst i julen, kan det være en god idé at bede en nabo tømme din postkasse, da en overfyldt postkasse er et alt for klart signal om, at du er bortrejst.

Ellers er der kun tilbage at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og festligt nytår!