Undersøgelse: Er du interesseret i nye altaner?

Flere beboere har spurgt bestyrelsen, om der er planer om at udskifte vores altaner til nogle større. For at afdække, hvor udbredt denne interesse er, foretager vi nu en lille spørgeskemaundersøgelse.

Hvis der på baggrund af besvarelserne tegner sig et flertal blandt ejerne, vil vi gå videre med udarbejdelsen af et egentligt forslag. Det er et større projekt bl.a. at få udarbejdet tegninger og at få indhentet de nødvendige tilladelser til et projekt af denne størrelse. Derfor vil vi ikke sætte gang i det, hvis der allerede nu tegner sig et klart flertal imod. 

For at få det bedste beslutningsgrundlag, har vi fået tilbud fra to altanleverandører.  Vi har over for leverandørerne skitseret forskellige løsningsmuligheder. Da de fleste lejligheder har to altaner, hvor den ene ligger i solen og den anden i skyggen, har vi bedt leverandørerne om at give tilbud på udskiftning af de altaner, der har sol. Altså én altan pr. lejlighed. Endelig har vi naturligvis fået tilbud på en samlet udskiftning af alle altaner.

Hvad koster det så?
Der skal tages højde for flere variable i et projekt som dette. Herunder hvilket materiale altanen skal udføres i, hvor stor den skal være og hvordan den monteres. Derfor kan de indhentede tilbud heller ikke direkte sammenlignes. Men vi dog konkludere, at priserne ligger i følgende leje:

Udskiftning af én altan: ca. 61.000 kr. 
Udskiftning af begge altaner: ca. 57.000 kr. pr altan - i alt 114.000 kr.

Ejere med have skal desuden påregne udgift til en ny trappe. Vi har her fået en pris på 20.000 kr. pr. trappe.

Finansiering
Hvis projektet skal føres ud i livet, vil det blive finasieret via et fælleslån på samme måde som med renoveringen af trappeopgange. Den enkelte ejer vil kunne vælge at deltage i fælleslånet eller betale kontant.

Giv din mening til kende

Der er udsendt en blanket sammen med indkaldelse til generalforsamling. Samme blanket finde elektronisk her:http://www.surveygizmo.com/s3/1552231/c7c0e0c78626

Hvis ikke vi hører fra dig, går vi ud fra at du er positivt stemt for projektet og at vi skal gå videre med udarbejdelse af et konkret forslag.

Vi vil igen gerne understrege, at denne rundspørge er fuldstændig uforpligtende og at projektet først kan realiseres efter vedtagelse på en generalforsamling.  

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
bestyrelsen@frankrigshuse.dk