Nyt fra bestyrelsen - Marts 2013

Leonel er kommet godt igang

Vores nye vicevært Leonel har haft en fin start og er ved at lære opgaverne, ejerforeningen og beboerne bedre at kende. Skulle du have brug for at kontakte ham, kan han fanges per telefon på 61 67 76 62, per mail på leonel@frankrigshuse.dk og per brev gennem brevsprækken i vinduet til viceværtkontoret i Frankrigshusene 5 kld.

Ny Amagerbrogade
I forbindelse med omdannelsen af Amagerbrogade håber vi, at mange af jer som beboere i området gav jeres holdning til kende. Fra bestyrelsens side har vi sendt et skriv til kommunen, hvor vi på ejerforening-ens vegne kommer med input og forsøger at påvirke i retning af bedre og mere sikre cyklist- og parkeringsforhold. Læs vores henvendelse her.

Nedsivningsanlægget i den store gård
A4 Arkitekter & Ingeniører har præsenteret bestyrelsen og naboforeningens bestyrelse for tre modeller for håndtering af problemerne med nedsivningsanlægget i den store gård. Vi har foreløbig alene givet tilsagn til at afprøve det løsningsforslag, der er umiddelbart omkostningsfrit for de to ejerforeninger - dette da problemerne netop skyldes en fejl i den forundersøgelse, som A4 stod for. Er denne løsning ikke farbar vej, skal sagen givetvis afklares juridisk, da de øvrige løsningsforslag påfører foreningen betydelige omkostninger. Vi har derfor etableret et samarbejde med en dygtig entrepriseadvokat til at varetage de to ejerforeningers interesser.

Nye entredøre
Efter gennem lang tid at have bokset med, hvordan vi skal gribe nogle ejeres ønske om en ny entredør an, har vi besluttet, at ønsker man som ejer at udskifte sin entredør, kan man frit vælge model under nøje efterlevelse af visse retningslinjer for størrelse, udseende mv. Disse retningslinjer vil fremgå af hjemmesiden så snart vi har fået bekræftet den endelige løsning fra leverandørside, givetvis i løbet af de næste dage. Vi har indhentet tilbud på den foreskrevne løsning og vil som det næste afdække, hvor mange der ønsker at være med i en større udskiftningsrunde - det hører I nærmere om snarest.

Renovering eller udskiftning af gamle vinduer
Med ønsket om at sikre ejerforeningen et ensartet og velvedligeholdt udtryk, har vi udarbejdet et overblik over lejligheder med gamle vinduer, herunder hvor der er tydelige behov for at udskifte eller renovere og male de gamle. Alle lejligheder med gamle vinduer vil modtage et brev med nærmere information (ejerne, ikke eventuelle lejere) - vi har brevet klar, men mangler tilbud på udskiftning til nye vinduer. Når vi også har modtaget det, vil de relevante ejere høre nærmere. For dem, der har gamle men velvedligeholdte vinduer, er tilbuddet alene til information i det tilfælde, at man ønsker at udskifte de gamle vinduer af energimæssige hensyn.

Ellers er der ikke andet tilbage for nu end at ønske vel mødt til generalforsamlingen, hvor vi håber at se så mange af jer som muligt.