Nyt fra bestyrelsen - juli 2013

Grill-arrangement i den store gård

Vi har arbejdet på at få stablet et grill-arrangement i den store gård på benene - det har dog været svært at lande de praktiske detaljer og finde en dag før sommeren, hvor det kunne lade sig gøre. Vi forventer at afvikle arrangementet sammen med naboforeningen (som vi jo deler gården med), og at detaljerne snart vil være på plads, så vi inden længe kan udmelde en dato på opslagstavler/hjemmeside/facebook. Det vil givetvis løbe af stablen i august.

Nye entredøre
Der har været mulighed for at tilmelde sig en fælles runde for udskiftning af den enkelte lejligheds entredør - på frivillighedsbasis og for egen regning. Udskiftningen foretages af firmaet Goodman Service. Skulle man herefter ønske at udskifte sin entredør, fremgår retningslinjerne for udskiftning af hjemmesiden.

De løftede pegefingre: Private ting på fællesarealer og cigaretskodder fra altanerne
Vi bliver igen-igen nødt til at understrege, at det ikke er tilladt at opbevare private ting på fællesarealer, herunder tørrelofter, kældre, gangarealer og opgange. Det betyder også, at det ikke er tilladt at have skoreoler og lignende stående uden for sin dør. Af hensyn til trappevask vil vi derudover opfordre til, at man undlader at have en dørmåtte liggende i opgangen - men det er alene en opfordring.

Derudover er vi blevet bedt om at understrege, at det naturligvis ikke er i orden at kaste cigaretskodder ud fra altanerne - hverken så de lander i gårdene, hvor små børn kan samle dem op og komme dem i munden, eller så de lander på underboens altan eller i stuelejlighedens have, hvilket er til gene for den pågældende nabo (af samme åbenlyse grund som, at man ikke bare smider dem på sin egen altan). Mere er der vist ikke behov for at sige om det J

Penge retur fra opgørelse af antenneforening
Som du måske har bemærket på din juni-opkrævning fra Dansk Financia, har du fået refunderet 300 kr. Det er en tilbagebetaling af de penge, som vi var nødt til at opkræve for at afvikle antenneforeningen i forbindelse med skiftet til YouSee - det viste sig nemlig, at YouSee startede opkrævningen så sent, at der alligevel endte med at være tilstrækkelige midler på TV-kontoen til at afvikle antenneforeningen.

Værksted til fri afbenyttelse
Efter opfordring har vi etableret et fælles værkstedsrum, der er til fri afbenyttelse for alle beboere, så man har plads til at fikse sin cykel eller klare andre små gør-det-selv projekter. Man skal naturligvis sørge for at rydde op efter sig. Værkstedet er placeret i kælderen ved Frankrigshusene 5 (døren er markeret med et skilt), og alle beboere har adgang til rummet fra gårdsiden ved at anvende samme nøgle som bruges i porten. Vi håber, at mange vil få glæde af denne nye facilitet i ejerforeningen.

Ellers er der kun tilbage at ønske alle en rigtig god sommer - vi ses i gården!