Nyt fra bestyrelsen - Marts 2014

Udskiftning af stigstrenge

Som vi annoncerede i "Nyt fra bestyrelsen - oktober 2013", foretager vi en løbende udskiftning af stigstrengene i ejendommen. Vi er nu klar til endnu en runde udskiftning, som kommer til at foregå i løbet af 2014 - der vil blive sendt varsel ud med nærmere information.

Udskiftningen kommer til at foregå i følgende opgange (der kan komme flere til):

Udskiftning af stigstrenge i køkken: Frankrigsgade 33, 27 samt Frankrigshusene 12, 14 og 16

Udskiftning af stigstrenge i badeværelse: Frankrigshusene 14

Generalforsamling
Årets generalforsamling afholdes, den 12. marts kl. 19 i selskabslokalerne hos Krunch, Øresundsvej 14, 2300 København S. Bemærk, at der kun er stemmeret for ejere af lejligheder/fuldmagtshavere for ejere.

Da hele tre medlemmer af den nuværende bestyrelse har valgt at stoppe ved generalforsamlingen, vil vi gerne opfordre dig til, at stille op som bestyrelsesmedlem. Vi mødes cirka en gang om måneden i tidsrummet 18.30 - 22.00 på skift hos hinanden, hvor vi spiser sammen inden mødet, ligesom vi forsøger at lave lidt socialt mellem møderne. Udover møderne skal du afsætte tid til udførelse af de projekter, som du påtager dig, hvilket kan variere afhængig af projektets størrelse.

Vil du gerne snuse lidt til bestyrelsesarbejdet, skal vi ligeledes have valgt to suppleanter på generalforsamlingen. Suppleanterne deltager som udgangspunkt ikke i bestyrelsesmøderne, og skal blot træde til hvis et bestyrelsesmedlem vælger at træde ud af bestyrelsen. Hvis du har lyst til at have en lidt mere aktiv rolle i forbindelse med diverse projekter, kan det nemt arrangeres.

Opfølgning på vandsparekampagne
Som led i vandsparekampagnen har der været iværksat projekt udskiftning af gamle toiletter, som en del af jer har benyttet jer af. Tilmeldingsrunden er afsluttet og der er sendt en ansøgning afsted til HOFOR vedrørende tilskud. Vi håber på kort respons tid, således at vi hurtigt kan få monteret de nye toiletter og dermed spare yderligere på vandet.

Vi er dog ikke i mål endnu, seneste opgørelse fra 2013 viser desværre at vandforbruget er stigende. Vi har fra bestyrelsens side besluttet, at vi gerne vil hjælpe de beboere, som måtte have problemer med dryppende vandhaner eller løbende toiletter, da vi erfaringsmæssigt ved, at netop disse to er et par af de store syndere på vandforbruget.

Skulle du have en vandhane som drypper, eller et toilet som er begyndt at løbe, så er du mere end velkommen til at kontakte Leo, som så vil komme forbi og kigge på tingene.

Altaner
Flere beboere har spurgt bestyrelsen, om der er planer om at udskifte vores altaner til nogle større. Vi har undersøgt mulige løsninger men inden vi går videre med projektet, vil vi dog gerne afdække interessen for nye altaner. Der vil derfor sammen med materialet til den forestående generalforsamling blive udsendt nærmere information vedrørende en eventuel udskiftning af altaner.