Nyt fra bestyrelsen - Maj 2014

Klipning af hække ved haverne samt beplantning

Vi har, på baggrund af beslutningen på generalforsamlingen, fået tilbud hjem på klipning af hækkene ved haverne ud mod Frankrigshusene. Hækkene vil blive klippet en gang her i foråret og muligvis i sensommeren alt efter hvordan vækstsæsonen bliver. Nærmere tidspunkt for hækklipningen vil blive meldt ud til de respektive haveejere.

Som det ligeledes blev besluttet på generalforsamlingen, skal haverne ud mod Frankrigshusene have et ensartet look. Det betyder, at beplantningen rundt om haverne skal være ligusterhæk, hvormed de haver, som i dag er omgivet af et hegn, skal have plantet en ny ligusterhæk. Ejerforeningen dækker omkostningen til beplantning af ny hæk, hvilket kommer til at ske i sensommeren. Nærmere information herom vil blive udsendt til de beboere, som bliver berørt heraf.

Sortering af affald

I april måned omdelte vi en folder omkring korrekt sortering af affald. Vi henstiller til, at alle beboere følger anvisningerne. Derudover skal vi endnu en gang henstille til, at det IKKE er tilladt at efterlade storskrald i hverken kældre, loftet eller ved siden af affaldscontainerne i henholdsvis den lille og den store gård. Storskrald skal afleveres i rummet til storskrald i den store gård.

I starten af maj måned blev der foretaget oprydning på foreningens arealer, netop af de ting som er blevet efterladt tilfældige steder af beboere. Dette koster foreningen penge, penge som nemt kunne bruges på bedre vis.

Opfølgning på vandsparekampagnen

Projekt ”udskiftning af toiletter” er nu afsluttet, som led i vores fælles vandsparekampagne. I bestyrelsen arbejder vi lige nu på, hvordan vi kan give løbende information om vores vandforbrug, herunder hvor meget vi sparer i forhold til tidligere år.

Altaner

Forud for generalforsamlingen blev en afstemning sat i gang, for at undersøge stemningen for udskiftning vores altaner.  resultatet af afstemningen blev at der var flertal for at gå videre med projektet. Bestyrelsen vil på baggrund heraf gå i gang med de indledende undersøgelser hos kommune mv., for herigennem at finde ud, hvad der er muligt. Efterfølgende vil vi indhente tilbud på forskellige løsninger. En eventuel udskiftning af altanerne skal vedtages på en generalforsamling, det er vores forhåbning at et forslag kan være klar i 2015. Vi vil løbende informere, så snart der er nyt i projektet.

Øvrige projekter

Vi er gået i gang med at indhente tilbud på dette års udskiftning af stigstrenge (lodrette vandrør). Datoer for udskiftning vil blive varslet 6 uger forinden opstart.

Projektet vedrørende renovering af facaden ved pizzeria, kiosk og møntvask er så småt startet op igen, så snart der er valgt et firma til renoveringen, vil arbejdet blive sat i gang.

De beboere, som har ytret ønske om tilbud på udskiftning af vinduer, har modtaget tilbud fra tømrerfirmaet Bjørn Svendsen. Selve tidsplanen for udskiftning aftales individuelt med Bjørn Svendsen.