Nyt fra bestyrelsen – juli 2017

Opfølgning på spørgeskema

Vi har fået 96 svar på vores halvårlige spørgeskema. Det er rigtig fedt, for der er mange gode og ærlige input og meninger. Vi arbejder på at konvertere tilbagemeldinger og idéer til konkrete indsatser– her er et par ting, der går igen:

– altanprojektet kan altid følges på: frankrigshuse.dk/altanprojekt
– det er ikke tilladt at parkere cykler foran opgangene; brug gårde og kældre
– efterlysning af mere ansvarlighed omkring affald: sortering, skodder, storskrald
– husk at vi bor i en meget lydt ejendom, så vis hensyn, særligt om aftenen

G-DAG gentages 10. september

Vi gentager succesen fra sidste år med en dag i G-ordenes tegn: genbrug, gensyn, grillpølser, grøn sodavand og grøn tuborg. Sæt kryds i kalenderen 10. september til et par hyggelige timer i den store gård - mere information følger til august.

Komposteksperimentet er afsluttet

Vores samarbejde med Kompostbuddene er afsluttet. Det har været en succes og der skal lyde en stor tak til jer, der har deltaget og været engageret i at kompostere.

Til efteråret kommer der biocontainere fra Københavns Kommune i forbindelse med, at alle skal sortere bioaffald fra. Indtil da, må bioaffald puttes i restaffald.

Kroge på opgangsdørene

Der er kommet en krog på indersiden af baggårdsdørene, så det nu er muligt at åbne med én hånd. I juli måned bliver opsat kroge ved opgangsdørene, så det er muligt at lade en dør stå åben ved fx indflytning, uden at putte måtter og kiler i døren (hvilket ødelægger dørene). Brug krogene – og husk at lukke dørene igen straks efter brug.

VVS-projektet

2. kvartalsprojekt i 2017 blev “Lån en VVS’er”. Der var 12 ejere, der tilmeldte sig og fik fikset ting som dryppende vandhaner og ventiler, toiletter der løber og ellers blev der givet gode råd. Vi opfordrer naturligvis alle ejere til at være opmærksomme på vandspild, da det blot er en ekstraregning til alle ejere.

Nyt Fra Bestyrelsen via mail

Vi testede i sidste måned at omdele NFB til alle ejere. Vi er glade for at høre, at I faktisk helst vil have det i opgangene og via mail. NFB sendes altid ud via mail – får du det ikke, kan du tilmelde dig på: frankrigshuse.dk/meddelelser